Projekty UE | PANDA Trzebnica Sp. z o. o.

Projekty UE

Panda Trzebnica Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowych wzorów mebli dla salonów fryzjerskich i kosmetycznych przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-02-0028/21-00
Wartość projektu: 841 458,38 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 317 495,20 zł

Celem projektu jest opracowanie nowych wzorów mebli (foteli fryzjerskich i kosmetycznych) przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością kończyn dolnych wpasowując się w obecnie oferowane linie produktowe.

Efektem projektu będzie:

 • utrzymania udziału Spółki na obecnych rynkach w latach 2022-2023
 • rozszerzenia potencjału Spółki w zakresie wzornictwa

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Panda Trzebnica Sp. z o.o. realizuje projekt „Promocja marki produktów Pandy Trzebnica na rynkach światowych” w ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.03.03.03-02-0003/19-00
Wartość projektu: 674 200,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 404 520,00 zł

Celem projektu jest ugruntowanie marki mebli Pandy Trzebnica na rynkach Europy Zachodniej oraz pozyskanie rynków w Azji (Kazachstan oraz Bliski Wschód)

Efektem projektu będzie:

 • utrzymanie udziału Spółki na obecnych rynkach (Polskim, Niemieckim, Rosyjskim) w latach 2020-2021
 • zdobycie i rozszerzenie przyczółków na rynkach Europy Zachodniej, Kazachstanu i krajów Bliskiego Wschodu

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.


Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Panda.

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

 • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu ogółem: 202 235.31 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 202 235.31 PLN

Beneficjent: PANDA TRZEBNICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


Panda Trzebnica Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowego wzornictwa mebli tapicerowanych bazą nowych produktów Pandy Trzebnica sp. z o.o.” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-02-0003/18-00
Wartość projektu: 982 155,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 404 675,00 zł

Celem projektu jest opracowanie nowych kolekcji mebli opartych o wypracowaną w ramach projektu linię wzorniczą dostosowaną do trendów rynku Europy Zachodniej i państw arabskich.

Efektem projektu będzie:

 • utrzymania udziału Spółki na obecnych rynkach w latach 2019-2020
 • zdobycie i rozszerzenie przyczółków na rynkach Europy Zachodnie oraz krajów arabskich w latach 2020-2021
 • rozszerzenia potencjału Spółki w zakresie wzornictwa, w szczególności newralgicznych dla branży mebli tapicerowanych

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Gdzie kupić?

PANDA - Quality first.

Copyrights Panda Trzebnica 2021. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Projekt i wykonanie: armadadesign.pl

0
  0
  Twoje zapytanie
  Twój koszyk zapytania jest pusty. Prosimy przejść na stronę produktu, którym są Państwo zainteresowani celem jego konfiguracji.