Projekty UE

Panda Trzebnica Sp. z o.o. realizuje projekt „Opracowanie nowego wzornictwa mebli tapicerowanych bazą nowych produktów Pandy Trzebnica sp. z o.o.” w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Numer umowy: POIR.02.03.05-02-0003/18-00
Wartość projektu: 982 155,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 404 675,00 zł

Celem projektu jest opracowanie nowych kolekcji mebli opartych o wypracowaną w ramach projektu linię wzorniczą dostosowaną do trendów rynku Europy Zachodniej i państw arabskich.

Efektem projektu będzie:

  • utrzymania udziału Spółki na obecnych rynkach w latach 2019-2020
  • zdobycie i rozszerzenie przyczółków na rynkach Europy Zachodnie oraz krajów arabskich w latach 2020-2021
  • rozszerzenia potencjału Spółki w zakresie wzornictwa, w szczególności newralgicznych dla branży mebli tapicerowanych

Projekt współfinansowany przez Unii Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.