Nowy rok zaczęliśmy pracowicie.

Dziś mogliście spotkać Martę, Magdę i Krzysztofa w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie na XXIV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTMEiAA.


W ramach wystąpień zaprezentowaliśmy tam nasz programu PRO4DESIGN, czyli połączenie kluczowych elementów realizacji inwestycji branżowych: od kreowania profilu konkurencyjnego firmy poprzez szeroko-pojęte projektowanie, indywidualną produkcję mebli, dostawę specjalistycznych urządzeń i szkolenie personelu. Cały projekt może być jednocześnie wspierany przez ekspertów ds. zarządzania przedsiębiorstwem, finansów i pozyskiwania środków unijnych oraz optymalizacji.